“Samen maken we oude kleding de nieuwe favoriet”

Veel initiatieven binnen duurzaam textiel richten zich op het begin of het einde van de levenscyclus van een product. Dit betekent dat er vaak wordt gefocust op duurzamer sourcen van materialen, het verbeteren van arbeidsomstandigheden of aan het einde van de keten op het hoogwaardig recyclen van textiel en het terugbrengen van vezels in de keten. Daar zijn ook de meeste verdienmodellen op ingericht.

Ik zie echter veel potentie in het proces daartussen: het verlengen van de levensduur van textiel. Hiermee kan er aanzienlijk worden bespaard op materiaal, water en CO2-uitstoot en kan er veel waarde worden toegevoegd aan het draagplezier en de kwaliteit van kleding en items. Dit is precies waar Relove Label een verschil wil maken. Samen met lokale makers de levensduur van kleding en textiel verlengen, door reparatie, vermaken en upcycling. (mocht je daar een Nederlands woord voor vinden, let me know.)

Ik ben An Dertien, oprichter van Relove Label. Ik ben professioneel omdenker / creatief en heb de afgelopen 7 jaar in de duurzame kleding bubbel veel verschillende projecten gedaan (zie t archief bij inspiratie) en heb daarmee 100 ideeën en een groot netwerk opgebouwd. Ondertussen wil ik graag uit deze bubbel, en grotere golven maken. Alleen kom ik niet zo ver, samen komen we er wel.

Dus sluit je aan bij ons in dit avontuur. Laten we samen een nieuw hoofdstuk schrijven voor onze kledingstukken. Welkom bij Relove Label, waar de reis van textiel nooit eindigt, maar steeds opnieuw begint.

Doe je mee? Klik hier om op de hoogte te blijven via onze nieuwsbrief!

______________________________

 

“Together we make old clothes the new favorite”

Many initiatives within sustainable textiles focus on the beginning or end of a product’s life cycle. This means that the focus is often on sustainable sourcing of materials, improving working conditions or, at the end of the chain, on high-quality recycling of textiles and returning fibers to the chain. Most revenue models are also designed for this.

However, I see a lot of potential in the process in between: extending the lifespan of textiles. This allows significant savings on materials, water and CO2 emissions and adds a lot of value to the wearing pleasure and quality of clothing and items. This is exactly where Relove Label wants to make a difference. Extend the lifespan of clothing and textiles together with local makers through repair, alterations and upcycling.

I am An Dertien, founder of Relove Label. I am a professional rethinker 😉 / creative and have done many different projects in the sustainable textile bubble over the past 7 years (see the archive under inspiration) and have had hundreds of ideas and build a large network. In the meantime, I would like to get out of this bubble and make bigger waves. I can’t get this far alone, but together we will get there.

So join us in this adventure. Let’s write a new chapter for our clothes together. Welcome to Relove Label, where the journey of our clothes never ends, but begins again and again.

Are you in? click here to stay informed via our newsletter!